แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานโภชนศาสตร์)

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ   ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2559 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27   มิถุนายน 2559 แล้วนั้น

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงาน ตามเอกสารแนบท้ายดาวโหลดเอกสาร

Spread the love