ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำหรับเตรียมยาเคมีบำบัด

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำหรับเตรียมยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 ยูนิต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะห้องเตรียมยาเคมีบำบัด
  2. แปลนห้องเตรียมยาเคมี
  3. เอกสารสอบ
  4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
  5. BOQห้องเตรียมยาเคมี
Spread the love