ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  1. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
  2. รายละเอียดพิ้นที่ที่จะจ้างทำความสะอาด
  3. หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย
Spread the love