ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน นั้น

บัดนี้ได้ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จำกัด จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ –> ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

Spread the love