รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ด้วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง  ค่าจ้างต่อวันหรือเวรละ 300 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ Download เอกสาร

Spread the love