www.phukieo.net

222

3

หนาเวป

1394597546915.1

[6458] การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 6: เครือข่ายหัวใจไร้พรมแดน Service Plan 2014

  • PDF

Circular สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 6: เครือข่ายหัวใจไร้พรมแดน Service Plan 2014 ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค. 57  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download เอกสาร

ข่าวกระทรวงสาธาณสุข

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

Written on 18 July 2014, 09.07 by jaruwan
ด้วยจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  2 รายการ  ดังนี้ (1) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแบบพกพา Transport monitor   จำนวน...
Written on 08 July 2014, 09.13 by jaruwan
ด้วยจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  2 รายการ  ดังนี้ (1) เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ (Infusion pump)  ...
Written on 08 July 2014, 09.04 by jaruwan
ด้วยจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  1 รายการ  ดังนี้ (1) เครื่องวัดความดันลูกตาชนิดต้องสัมผัสตาแบบมือถือ   จำนวน 1...
Written on 11 March 2014, 07.17 by jaruwan
ด้วยจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  1 รายการ  ดังนี้ (1)...
Written on 24 January 2014, 09.55 by jaruwan
ด้วยจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  1 รายการ  ดังนี้ (1) เครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ   จำนวน 1 เครื่อง กำหนด...