รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ด้วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างต่อวันหรือเวรละ 450 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Download เอกสาร

Posted in ประกาศรับสมัคร | Leave a comment

แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 และได้สอบภาคปฏิบัติและภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 แล้วนั้น บัดนี้ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายลเอียด ตามเอกสารแนบ

download เอกสาร

Posted in ประกาศรับสมัคร | Leave a comment

แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2562 และได้สอบข้อเขียนและภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 แล้วนั้น บัดนี้ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายลเอียด ตามเอกสารแนบ

download เอกสาร

Posted in ประกาศรับสมัคร | Leave a comment

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานการเจ้าหน้าที่

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 1 Comment