ข้อมูลการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย

ข้อมูลส่งยา ทั้งหมด ปี 2564 5,972 ราย
ข้อมูลส่งยา เดือนนี้ 1,004 ราย
ข้อมูลส่งยา วันนี้ 0 ราย
ผู้ป่วยนัดมา รพ. วันนี้ 5 ราย

ข้อมูลส่งยา รายเดือนข้อมูลส่งยา รายวันโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2564 ณ PK-DELIVERY วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

จำนวนส่งยารายเดือน ปี 2564

id เดือน จำนวน
10 ตุลาคม 2
11 พฤศจิกายน 63
12 ธันวาคม 290
01 มกราคม 2,932
02 กุมภาพันธ์ 885
03 มีนาคม 796
04 เมษายน 1,004
05 พฤษภาคม 0
06 มิถุนายน 0
07 กรกฎาคม 0
08 สิงหาคม 0
09 กันยายน 0

จำนวนแยกประเภทการส่ง

รหัส ประเภทการส่ง จำนวน
3010587 ส่งยาถึงบ้านที่ รพ.สต. 3,189
3010588 ส่งยาถึงบ้านทางไปรษณีย์ 190
3010589 ส่งยาถึงบ้านด้วยทีมโรงพยาบาล 1
3010594 ส่งยาด้วยทีม อสม ผักปัง 2,583
3010596 ส่งยาด้วยทีมแกนนำ/กลุ่มเพื่อนวันใหม่ 4
3010599 ส่งยาถึงบ้านด้วย รพ.เครือข่าย 5

จำนวนแยกแผนก

แผนก จำนวน
คลินิกพิเศษ 2,813
ห้องตรวจ ศสช. 2,554
คลินิกสุขภาพจิต 373
คลินิกให้คำปรึกษา 97
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 71
ห้องจ่ายยานอก 12
คลินิก Asthma เด็ก 12
จุดซักประวัติ ตรวจโรคทั่วไป 10
ห้องตรวจออร์โธ 6
ห้องตรวจโรคคลินิคพิเศษ 5 4
คลินิก Thalassemia เด็ก 4
กลับบ้าน 3
ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม 3
ห้องตรวจโรคคลินิคพิเศษ 1 2
ห้องฉุกเฉิน 1
คลินิกนอกเวลา นักขัตฤกษ์ 1
กายภาพบำบัด 1
ห้องตรวจ หู คอ จมูก 1
ห้องตรวจแพทย์ 1
คลีนิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลา 1
ตึกอายุรกรรมหญิง 1
ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1
0