ข้อมูลการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย

ข้อมูลส่งยา ทั้งหมด ปี 2566 305 ราย
ข้อมูลส่งยา เดือนนี้ 18 ราย
ข้อมูลส่งยา วันนี้ 0 ราย
ผู้ป่วยนัดมา รพ. วันนี้ 413 ราย

ข้อมูลส่งยา รายเดือนข้อมูลส่งยา รายวันโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2566 ณ PK-DELIVERY วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566

จำนวนส่งยารายเดือน ปี 2566

id เดือน จำนวน
10 ตุลาคม 36
11 พฤศจิกายน 31
12 ธันวาคม 22
1 มกราคม 33
2 กุมภาพันธ์ 15
3 มีนาคม 32
4 เมษายน 19
5 พฤษภาคม 25
6 มิถุนายน 25
7 กรกฎาคม 16
8 สิงหาคม 33
9 กันยายน 18

จำนวนแยกประเภทการส่ง

รหัส ประเภทการส่ง จำนวน
3010588 ส่งยาถึงบ้านทางไปรษณีย์ 6
3010589 ส่งยาถึงบ้านด้วยทีมโรงพยาบาล 76
3010596 ส่งยาด้วยทีมแกนนำ/กลุ่มเพื่อนวันใหม่ 223

จำนวนแยกแผนก

แผนก จำนวน
คลินิกให้คำปรึกษา 132
อายุรกรรมห้องตรวจ 7 80
ห้องตรวจอายุรกรรม 7 71
จุดซักประวัติ อายุรกรรม 13
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 5
ห้องจ่ายยานอก 1
คลินิกพิเศษ 1
ห้องฉุกเฉิน 1
ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1