ข้อมูลการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย

ข้อมูลส่งยา ทั้งหมด ปี 2563 6,453 ราย
ข้อมูลส่งยา เดือนนี้ 2,769 ราย
ข้อมูลส่งยา วันนี้ 497 ราย
ผู้ป่วยนัดมา รพ. วันนี้ 285 ราย

ข้อมูลส่งยา รายเดือนข้อมูลส่งยา รายวันโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2563 ณ PK-DELIVERY วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563

จำนวนส่งยารายเดือน ปี 2563

id เดือน จำนวน
10 ตุลาคม 0
11 พฤศจิกายน 0
12 ธันวาคม 0
1 มกราคม 0
2 กุมภาพันธ์ 0
3 มีนาคม 124
4 เมษายน 2,990
5 พฤษภาคม 2,769
6 มิถุนายน 570
7 กรกฎาคม 0
8 สิงหาคม 0
9 กันยายน 0

จำนวนแยกประเภทการส่ง

รหัส ประเภทการส่ง จำนวน
3010587 ส่งยาถึงบ้านที่ รพ.สต. 3,040
3010588 ส่งยาถึงบ้านทางไปรษณีย์ 324
3010589 ส่งยาถึงบ้านด้วยทีมโรงพยาบาล 1,582
3010594 ส่งยาถึงบ้านด้วยทีม อสม ผักปัง 1,470
3010596 ส่งยาด้วยทีมแกนนำ/กลุ่มเพื่อนวันใหม่ 35
3010599 ส่งยาถึงบ้านด้วย รพ.เครือข่าย 2

จำนวนแยกแผนก

แผนก จำนวน
คลินิกพิเศษ 4,299
ห้องตรวจ ศสช. 1,309
คลินิกสุขภาพจิต 491
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 145
ตรวจโรคทั่วไป 43
ห้องตรวจแพทย์ 39
ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม 21
ห้องตรวจออร์โธ 21
กลับบ้าน 20
ห้องจ่ายยานอก 14
ห้องตรวจ หู คอ จมูก 14
ห้องตรวจโรคจักษุ 9
คลินิกให้คำปรึกษา 8
ห้องตรวจโรคคลินิคพิเศษ 4 6
ห้องตรวจโรคคลินิคพิเศษ 5 4
จุดซักประวัติ จักษุ 3
ฝ่ายทันตสาธารณสุข 2
ห้องฉุกเฉิน 2
ห้องตรวจศัลยกรรม 1
1
PCC ผักปัง 1
0