ข้อมูลการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย

ข้อมูลส่งยา ทั้งหมด ปี 2563 8,413 ราย
ข้อมูลส่งยา เดือนนี้ 2 ราย
ข้อมูลส่งยา วันนี้ 0 ราย
ผู้ป่วยนัดมา รพ. วันนี้ 14 ราย

ข้อมูลส่งยา รายเดือนข้อมูลส่งยา รายวันโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2563 ณ PK-DELIVERY วันอาทิตย์ ที่ 09 สิงหาคม 2563

จำนวนส่งยารายเดือน ปี 2563

id เดือน จำนวน
10 ตุลาคม 0
11 พฤศจิกายน 0
12 ธันวาคม 0
01 มกราคม 0
02 กุมภาพันธ์ 0
03 มีนาคม 124
04 เมษายน 2,988
05 พฤษภาคม 2,765
06 มิถุนายน 2,299
07 กรกฎาคม 235
08 สิงหาคม 2
09 กันยายน 0

จำนวนแยกประเภทการส่ง

รหัส ประเภทการส่ง จำนวน
3010587 ส่งยาถึงบ้านที่ รพ.สต. 4,527
3010588 ส่งยาถึงบ้านทางไปรษณีย์ 365
3010589 ส่งยาถึงบ้านด้วยทีมโรงพยาบาล 1,581
3010594 ส่งยาถึงบ้านด้วยทีม อสม ผักปัง 1,901
3010596 ส่งยาด้วยทีมแกนนำ/กลุ่มเพื่อนวันใหม่ 37
3010599 ส่งยาถึงบ้านด้วย รพ.เครือข่าย 2

จำนวนแยกแผนก

แผนก จำนวน
คลินิกพิเศษ 5,419
ห้องตรวจ ศสช. 1,732
คลินิกสุขภาพจิต 825
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 206
ตรวจโรคทั่วไป 44
ห้องตรวจแพทย์ 40
กลับบ้าน 27
ห้องตรวจออร์โธ 23
ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม 21
ห้องจ่ายยานอก 18
ห้องตรวจ หู คอ จมูก 15
คลินิกให้คำปรึกษา 10
ห้องตรวจโรคจักษุ 10
ห้องตรวจโรคคลินิคพิเศษ 4 6
ห้องตรวจโรคคลินิคพิเศษ 5 4
ฝ่ายทันตสาธารณสุข 3
จุดซักประวัติ จักษุ 3
ห้องฉุกเฉิน 2
ห้องตรวจศัลยกรรม 1
การเงิน 1
1
PCC ผักปัง 1
คลินิก Asthma เด็ก 1
0