ข้อมูลการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย

ข้อมูลส่งยา ทั้งหมด ปี 2565 6,906 ราย
ข้อมูลส่งยา เดือนนี้ 2,185 ราย
ข้อมูลส่งยา วันนี้ 130 ราย
ผู้ป่วยนัดมา รพ. วันนี้ 411 ราย

ข้อมูลส่งยา รายเดือนข้อมูลส่งยา รายวันโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2565 ณ PK-DELIVERY วันพฤหัส ที่ 27 มกราคม 2565

จำนวนส่งยารายเดือน ปี 2565

id เดือน จำนวน
10 ตุลาคม 2,838
11 พฤศจิกายน 662
12 ธันวาคม 766
1 มกราคม 2,185
2 กุมภาพันธ์ 455
3 มีนาคม 0
4 เมษายน 0
5 พฤษภาคม 0
6 มิถุนายน 0
7 กรกฎาคม 0
8 สิงหาคม 0
9 กันยายน 0

จำนวนแยกประเภทการส่ง

รหัส ประเภทการส่ง จำนวน
3010587 ส่งยาถึงบ้านที่ รพ.สต. 4,551
3010588 ส่งยาถึงบ้านทางไปรษณีย์ 112
3010589 ส่งยาถึงบ้านด้วยทีมโรงพยาบาล 11
3010594 ส่งยาด้วยทีม อสม ผักปัง 2,154
3010596 ส่งยาด้วยทีมแกนนำ/กลุ่มเพื่อนวันใหม่ 46
3010599 ส่งยาถึงบ้านด้วย รพ.เครือข่าย 32

จำนวนแยกแผนก

แผนก จำนวน
คลินิกพิเศษ 3,798
PCC ผักปัง 1,450
คลินิกสุขภาพจิต 844
325
ห้องตรวจ ศสช. 267
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 139
คลินิกให้คำปรึกษา 25
Palliative Care 23
จุดซักประวัติ ตรวจโรคทั่วไป 6
กลับบ้าน 5
จุดซักประวัติ ศสช. 5
ห้องตรวจออร์โธ 4
ห้องจ่ายยานอก 3
ห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ 2
ห้องจ่ายยา ศสช. 2
ห้องตรวจ หู คอ จมูก 2
ห้องตรวจ0 2
หน้าห้องตรวจ คลินิกพิเศษ 1
ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1
ตึกพิเศษอายุรกรรม 1
หน้าห้องตรวจโรคทั่วไป 1
0