ข้อมูลการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย

ข้อมูลส่งยา ทั้งหมด ปี 2564 2 ราย
ข้อมูลส่งยา เดือนนี้ 2 ราย
ข้อมูลส่งยา วันนี้ 0 ราย
ผู้ป่วยนัดมา รพ. วันนี้ 517 ราย

ข้อมูลส่งยา รายเดือนข้อมูลส่งยา รายวันโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2564 ณ PK-DELIVERY วันพฤหัส ที่ 29 ตุลาคม 2563

จำนวนส่งยารายเดือน ปี 2564

id เดือน จำนวน
10 ตุลาคม 2
11 พฤศจิกายน 0
12 ธันวาคม 0
01 มกราคม 0
02 กุมภาพันธ์ 0
03 มีนาคม 0
04 เมษายน 0
05 พฤษภาคม 0
06 มิถุนายน 0
07 กรกฎาคม 0
08 สิงหาคม 0
09 กันยายน 0

จำนวนแยกประเภทการส่ง

รหัส ประเภทการส่ง จำนวน
3010587 ส่งยาถึงบ้านที่ รพ.สต. 1
3010588 ส่งยาถึงบ้านทางไปรษณีย์ 1

จำนวนแยกแผนก

แผนก จำนวน
ห้องตรวจ หู คอ จมูก 1
ห้องตรวจออร์โธ 1