ข้อมูลการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย

ข้อมูลส่งยา ทั้งหมด ปี 2565 2,851 ราย
ข้อมูลส่งยา เดือนนี้ 2,851 ราย
ข้อมูลส่งยา วันนี้ 207 ราย
ผู้ป่วยนัดมา รพ. วันนี้ 522 ราย

ข้อมูลส่งยา รายเดือนข้อมูลส่งยา รายวันโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2565 ณ PK-DELIVERY วันพฤหัส ที่ 21 ตุลาคม 2564

จำนวนส่งยารายเดือน ปี 2565

id เดือน จำนวน
10 ตุลาคม 2,851
11 พฤศจิกายน 0
12 ธันวาคม 0
01 มกราคม 0
02 กุมภาพันธ์ 0
03 มีนาคม 0
04 เมษายน 0
05 พฤษภาคม 0
06 มิถุนายน 0
07 กรกฎาคม 0
08 สิงหาคม 0
09 กันยายน 0

จำนวนแยกประเภทการส่ง

รหัส ประเภทการส่ง จำนวน
3010587 ส่งยาถึงบ้านที่ รพ.สต. 2,195
3010588 ส่งยาถึงบ้านทางไปรษณีย์ 41
3010589 ส่งยาถึงบ้านด้วยทีมโรงพยาบาล 5
3010594 ส่งยาด้วยทีม อสม ผักปัง 600
3010596 ส่งยาด้วยทีมแกนนำ/กลุ่มเพื่อนวันใหม่ 6
3010599 ส่งยาถึงบ้านด้วย รพ.เครือข่าย 4

จำนวนแยกแผนก

แผนก จำนวน
คลินิกพิเศษ 1,878
PCC ผักปัง 376
คลินิกสุขภาพจิต 362
ห้องตรวจ ศสช. 116
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 55
47
กลับบ้าน 3
คลินิกให้คำปรึกษา 3
จุดซักประวัติ ตรวจโรคทั่วไป 2
จุดซักประวัติ ศสช. 2
ห้องจ่ายยา ศสช. 1
ห้องตรวจ หู คอ จมูก 1
หน้าห้องตรวจ คลินิกพิเศษ 1
ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1
Palliative Care 1
ตึกพิเศษอายุรกรรม 1
ห้องจ่ายยานอก 1
0