ข้อมูลการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย

ข้อมูลส่งยา ทั้งหมด ปี 2564 16,399 ราย
ข้อมูลส่งยา เดือนนี้ 817 ราย
ข้อมูลส่งยา วันนี้ 173 ราย
ผู้ป่วยนัดมา รพ. วันนี้ 582 ราย

ข้อมูลส่งยา รายเดือนข้อมูลส่งยา รายวันโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2564 ณ PK-DELIVERY วันจันทร์ ที่ 02 สิงหาคม 2564

จำนวนส่งยารายเดือน ปี 2564

id เดือน จำนวน
10 ตุลาคม 2
11 พฤศจิกายน 63
12 ธันวาคม 290
01 มกราคม 2,932
02 กุมภาพันธ์ 885
03 มีนาคม 795
04 เมษายน 2,431
05 พฤษภาคม 2,291
06 มิถุนายน 2,412
07 กรกฎาคม 3,481
08 สิงหาคม 817
09 กันยายน 0

จำนวนแยกประเภทการส่ง

รหัส ประเภทการส่ง จำนวน
3010587 ส่งยาถึงบ้านที่ รพ.สต. 11,152
3010588 ส่งยาถึงบ้านทางไปรษณีย์ 574
3010589 ส่งยาถึงบ้านด้วยทีมโรงพยาบาล 31
3010594 ส่งยาด้วยทีม อสม ผักปัง 4,524
3010596 ส่งยาด้วยทีมแกนนำ/กลุ่มเพื่อนวันใหม่ 111
3010599 ส่งยาถึงบ้านด้วย รพ.เครือข่าย 7

จำนวนแยกแผนก

แผนก จำนวน
คลินิกพิเศษ 10,191
ห้องตรวจ ศสช. 4,415
คลินิกสุขภาพจิต 1,129
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 344
คลินิกให้คำปรึกษา 127
จุดซักประวัติ ตรวจโรคทั่วไป 38
PCC ผักปัง 27
ห้องตรวจออร์โธ 22
ห้องจ่ายยานอก 17
คลินิก Asthma เด็ก 12
คลินิก Asthma 10
ห้องตรวจ หู คอ จมูก 9
กลับบ้าน 8
ห้องตรวจแพทย์ 7
ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม 6
คลินิก Thalassemia เด็ก 5
ห้องตรวจโรคคลินิคพิเศษ 3 4
ห้องตรวจโรคคลินิคพิเศษ 5 4
ห้องตรวจโรคทั่วไป (นัด) 2
ห้องตรวจ0 2
ห้องฉุกเฉิน 2
จุดซักประวัติ กุมารเวชกรรม 2
จุดซักประวัติ ศสช. 2
ห้องตรวจโรคคลินิคพิเศษ 1 2
กายภาพบำบัด 2
คลีนิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลา 1
ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1
จุดซักประวัติ คลินิกพิเศษ 1
ตึกอายุรกรรมหญิง 1
คลินิกนอกเวลา เสาร์ อาทิตย์ 1
ห้องตรวจโรคจักษุ 1
ห้องคลอด 1
หน้าห้องตรวจ คลินิกพิเศษ 1
คลินิกนอกเวลา นักขัตฤกษ์ 1
หน้าห้องตรวจโรคทั่วไป 1
0