ข้อมูลการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย

ข้อมูลส่งยา ทั้งหมด ปี 2565 15,472 ราย
ข้อมูลส่งยา เดือนนี้ 0 ราย
ข้อมูลส่งยา วันนี้ 0 ราย
ผู้ป่วยนัดมา รพ. วันนี้ 386 ราย

ข้อมูลส่งยา รายเดือนข้อมูลส่งยา รายวันโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2565 ณ PK-DELIVERY วันอังคาร ที่ 05 กรกฎาคม 2565

จำนวนส่งยารายเดือน ปี 2565

id เดือน จำนวน
10 ตุลาคม 2,838
11 พฤศจิกายน 662
12 ธันวาคม 766
1 มกราคม 2,176
2 กุมภาพันธ์ 2,162
3 มีนาคม 2,944
4 เมษายน 2,334
5 พฤษภาคม 842
6 มิถุนายน 748
7 กรกฎาคม 0
8 สิงหาคม 0
9 กันยายน 0

จำนวนแยกประเภทการส่ง

รหัส ประเภทการส่ง จำนวน
3010587 ส่งยาถึงบ้านที่ รพ.สต. 10,154
3010588 ส่งยาถึงบ้านทางไปรษณีย์ 351
3010589 ส่งยาถึงบ้านด้วยทีมโรงพยาบาล 28
3010594 ส่งยาด้วยทีม อสม ผักปัง 4,777
3010596 ส่งยาด้วยทีมแกนนำ/กลุ่มเพื่อนวันใหม่ 120
3010599 ส่งยาถึงบ้านด้วย รพ.เครือข่าย 42

จำนวนแยกแผนก

แผนก จำนวน
คลินิกพิเศษ 8,517
PCC ผักปัง 2,890
คลินิกสุขภาพจิต 1,668
1,115
ห้องตรวจ ศสช. 554
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 373
คลินิกให้คำปรึกษา 155
จุดซักประวัติ ศสช. 54
ห้องจ่ายยา ศสช. 44
Palliative Care 24
จุดซักประวัติ ตรวจโรคทั่วไป 16
กลับบ้าน 9
คลินิก Asthma เด็ก 9
ห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ 7
ห้องตรวจ หู คอ จมูก 7
กายภาพบำบัด 5
ห้องตรวจออร์โธ 4
ห้องจ่ายยานอก 3
หน้าห้องตรวจ คลินิกพิเศษ 3
ห้องฉุกเฉิน 2
ฝ่ายทันตสาธารณสุข 2
คลินิกนอกเวลา เสาร์ อาทิตย์ 2
ห้องตรวจ0 2
หน้าห้องตรวจโรคทั่วไป 2
ตึกพิเศษอายุรกรรม 1
คลินิกนอกเวลา นักขัตฤกษ์ 1
จุดบริการวัคซีน COVID-19 1
ตึกผู้ป่วยแยกโรค 1
ห้องตรวจโรคคลินิคพิเศษ 1 1
0