ข้อมูลการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย

ข้อมูลส่งยา ทั้งหมด ปี 2563 8,508 ราย
ข้อมูลส่งยา เดือนนี้ 87 ราย
ข้อมูลส่งยา วันนี้ 0 ราย
ผู้ป่วยนัดมา รพ. วันนี้ 3 ราย

ข้อมูลส่งยา รายเดือนข้อมูลส่งยา รายวันโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2563 ณ PK-DELIVERY วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563

จำนวนส่งยารายเดือน ปี 2563

id เดือน จำนวน
10 ตุลาคม 0
11 พฤศจิกายน 0
12 ธันวาคม 0
01 มกราคม 0
02 กุมภาพันธ์ 0
03 มีนาคม 124
04 เมษายน 2,988
05 พฤษภาคม 2,765
06 มิถุนายน 2,299
07 กรกฎาคม 235
08 สิงหาคม 10
09 กันยายน 87

จำนวนแยกประเภทการส่ง

รหัส ประเภทการส่ง จำนวน
3010587 ส่งยาถึงบ้านที่ รพ.สต. 4,527
3010588 ส่งยาถึงบ้านทางไปรษณีย์ 374
3010589 ส่งยาถึงบ้านด้วยทีมโรงพยาบาล 1,581
3010594 ส่งยาถึงบ้านด้วยทีม อสม ผักปัง 1,987
3010596 ส่งยาด้วยทีมแกนนำ/กลุ่มเพื่อนวันใหม่ 37
3010599 ส่งยาถึงบ้านด้วย รพ.เครือข่าย 2

จำนวนแยกแผนก

แผนก จำนวน
คลินิกพิเศษ 5,419
ห้องตรวจ ศสช. 1,818
คลินิกสุขภาพจิต 825
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 206
ตรวจโรคทั่วไป 44
ห้องตรวจแพทย์ 40
ห้องตรวจออร์โธ 29
กลับบ้าน 27
ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม 21
ห้องตรวจ หู คอ จมูก 18
ห้องจ่ายยานอก 18
คลินิกให้คำปรึกษา 10
ห้องตรวจโรคจักษุ 10
ห้องตรวจโรคคลินิคพิเศษ 4 6
ห้องตรวจโรคคลินิคพิเศษ 5 4
จุดซักประวัติ จักษุ 3
ฝ่ายทันตสาธารณสุข 3
ห้องฉุกเฉิน 2
1
PCC ผักปัง 1
การเงิน 1
ห้องตรวจศัลยกรรม 1
คลินิก Asthma เด็ก 1
0