ข้อมูลการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย

ข้อมูลส่งยา ทั้งหมด ปี 2566 66 ราย
ข้อมูลส่งยา เดือนนี้ 30 ราย
ข้อมูลส่งยา วันนี้ 0 ราย
ผู้ป่วยนัดมา รพ. วันนี้ 6 ราย

ข้อมูลส่งยา รายเดือนข้อมูลส่งยา รายวันโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2566 ณ PK-DELIVERY วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2565

จำนวนส่งยารายเดือน ปี 2566

id เดือน จำนวน
10 ตุลาคม 36
11 พฤศจิกายน 30
12 ธันวาคม 0
1 มกราคม 0
2 กุมภาพันธ์ 0
3 มีนาคม 0
4 เมษายน 0
5 พฤษภาคม 0
6 มิถุนายน 0
7 กรกฎาคม 0
8 สิงหาคม 0
9 กันยายน 0

จำนวนแยกประเภทการส่ง

รหัส ประเภทการส่ง จำนวน
3010589 ส่งยาถึงบ้านด้วยทีมโรงพยาบาล 30
3010596 ส่งยาด้วยทีมแกนนำ/กลุ่มเพื่อนวันใหม่ 36

จำนวนแยกแผนก

แผนก จำนวน
คลินิกให้คำปรึกษา 52
จุดซักประวัติ อายุรกรรม 13
คลินิกพิเศษ 1