ข้อมูลการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย

ข้อมูลส่งยา ทั้งหมด ปี 2564 3,444 ราย
ข้อมูลส่งยา เดือนนี้ 2,716 ราย
ข้อมูลส่งยา วันนี้ 0 ราย
ผู้ป่วยนัดมา รพ. วันนี้ 0 ราย

ข้อมูลส่งยา รายเดือนข้อมูลส่งยา รายวันโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2564 ณ PK-DELIVERY วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2564

จำนวนส่งยารายเดือน ปี 2564

id เดือน จำนวน
10 ตุลาคม 2
11 พฤศจิกายน 63
12 ธันวาคม 290
01 มกราคม 2,716
02 กุมภาพันธ์ 373
03 มีนาคม 0
04 เมษายน 0
05 พฤษภาคม 0
06 มิถุนายน 0
07 กรกฎาคม 0
08 สิงหาคม 0
09 กันยายน 0

จำนวนแยกประเภทการส่ง

รหัส ประเภทการส่ง จำนวน
3010587 ส่งยาถึงบ้านที่ รพ.สต. 2,476
3010588 ส่งยาถึงบ้านทางไปรษณีย์ 181
3010589 ส่งยาถึงบ้านด้วยทีมโรงพยาบาล 1
3010594 ส่งยาด้วยทีม อสม ผักปัง 779
3010596 ส่งยาด้วยทีมแกนนำ/กลุ่มเพื่อนวันใหม่ 2
3010599 ส่งยาถึงบ้านด้วย รพ.เครือข่าย 5

จำนวนแยกแผนก

แผนก จำนวน
คลินิกพิเศษ 2,279
ห้องตรวจ ศสช. 764
คลินิกสุขภาพจิต 210
คลินิกให้คำปรึกษา 102
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 48
คลินิก Asthma เด็ก 12
จุดซักประวัติ ตรวจโรคทั่วไป 5
ห้องตรวจออร์โธ 4
ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม 4
ห้องตรวจโรคคลินิคพิเศษ 5 4
ห้องจ่ายยานอก 3
กลับบ้าน 2
กายภาพบำบัด 1
ห้องตรวจ หู คอ จมูก 1
ห้องตรวจแพทย์ 1
คลีนิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลา 1
ห้องตรวจโรคคลินิคพิเศษ 1 1
ตึกอายุรกรรมหญิง 1
ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1
0