ข้อมูลการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย

ข้อมูลส่งยา ทั้งหมด ปี 2565 14,718 ราย
ข้อมูลส่งยา เดือนนี้ 835 ราย
ข้อมูลส่งยา วันนี้ 0 ราย
ผู้ป่วยนัดมา รพ. วันนี้ 2 ราย

ข้อมูลส่งยา รายเดือนข้อมูลส่งยา รายวันโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2565 ณ PK-DELIVERY วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2565

จำนวนส่งยารายเดือน ปี 2565

id เดือน จำนวน
10 ตุลาคม 2,838
11 พฤศจิกายน 662
12 ธันวาคม 766
1 มกราคม 2,177
2 กุมภาพันธ์ 2,162
3 มีนาคม 2,944
4 เมษายน 2,334
5 พฤษภาคม 835
6 มิถุนายน 0
7 กรกฎาคม 0
8 สิงหาคม 0
9 กันยายน 0

จำนวนแยกประเภทการส่ง

รหัส ประเภทการส่ง จำนวน
3010587 ส่งยาถึงบ้านที่ รพ.สต. 9,972
3010588 ส่งยาถึงบ้านทางไปรษณีย์ 347
3010589 ส่งยาถึงบ้านด้วยทีมโรงพยาบาล 28
3010594 ส่งยาด้วยทีม อสม ผักปัง 4,236
3010596 ส่งยาด้วยทีมแกนนำ/กลุ่มเพื่อนวันใหม่ 102
3010599 ส่งยาถึงบ้านด้วย รพ.เครือข่าย 33

จำนวนแยกแผนก

แผนก จำนวน
คลินิกพิเศษ 8,484
PCC ผักปัง 2,389
คลินิกสุขภาพจิต 1,538
1,037
ห้องตรวจ ศสช. 554
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 372
คลินิกให้คำปรึกษา 150
จุดซักประวัติ ศสช. 54
ห้องจ่ายยา ศสช. 44
Palliative Care 24
จุดซักประวัติ ตรวจโรคทั่วไป 15
คลินิก Asthma เด็ก 9
กลับบ้าน 8
ห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ 7
กายภาพบำบัด 5
ห้องตรวจ หู คอ จมูก 4
ห้องตรวจออร์โธ 4
หน้าห้องตรวจ คลินิกพิเศษ 3
ห้องจ่ายยานอก 3
ห้องฉุกเฉิน 2
คลินิกนอกเวลา เสาร์ อาทิตย์ 2
หน้าห้องตรวจโรคทั่วไป 2
ห้องตรวจ0 2
คลินิกนอกเวลา นักขัตฤกษ์ 1
ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1
ตึกพิเศษอายุรกรรม 1
ตึกผู้ป่วยแยกโรค 1
ห้องตรวจโรคคลินิคพิเศษ 1 1
จุดบริการวัคซีน COVID-19 1
0