ติดต่อเรา

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
งานการเจ้าหน้าที่
149 หมู่ 4 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 044-861700 ต่อ 773