Author Archives: จารุวรรณ บุญอยู่

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ด้วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีค … Continue reading

Posted in ประกาศรับสมัคร | Leave a comment

แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ไ … Continue reading

Posted in ประกาศรับสมัคร | Leave a comment

แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ไ … Continue reading

Posted in ประกาศรับสมัคร | Leave a comment

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานการเจ้าหน้าที่

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 1 Comment