ติดต่อเรา

ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
149 หมู่ 4 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
36110

โทรศัพท์ : 044-861700-3 ต่อ 419
โทรสาร : 044-844742
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายใน คลิก