รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ด้วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างต่อวันหรือเวรละ 510 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30  (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครงานด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

download เอกสาร

Spread the love