ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more