ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ และตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค

ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

Read more