รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง และ ตำแแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม

รับสมัครสอบคัดเลือกบ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และ ตำแแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด

รับสมัครสอบคัดเลือกบ

Read more