ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศราชื่อผู้มีสิท

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัด

Read more