ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ พนักงานขับรถยนต์

รับสมัครสอบคัดเลือกบ

Read more