แผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาบุคลากร

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2567

แผนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ด้านฝึกอบรมภายนอกและภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2567

Spread the love