งบทดลองประจำเดือน

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2562

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563

งบทดลvงประจำเดือน เมษายน 2563

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563   

งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2563   

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563   

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

………………………………………………………..

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด 1 (ตุลาคม 2564)ประจำปี 2565

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด 1 (พฤศจิกายน 2564)ประจำปี 2565

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด 1 (ธันวาคม 2564)ประจำปี 2565

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (มกราคม 2565)ประจำปี 2565

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (กุมภาพันธ์ 2565)ประจำปี 2565

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (มีนาคม 2565)ประจำปี 2565

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (เมษายน 2565)ประจำปี 2565

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (พฤษภาคม 2565)ประจำปี 2565

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (มิถุนายน 2565)ประจำปี 2565

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (กรกฎาคม 2565)ประจำปี 2565

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (สิงหาคม 2565)ประจำปี 2565

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (กันยายน 2565)ประจำปี 2565         รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565


งบทดลองประจำเดือน ประจำปี 2566

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (ตุลาคา 2565)ประจำปี 2566

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (พฤศจิกายน 2565)ประจำปี 2566

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (ธันวาคม 2565)ประจำปี 2566

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (มกราคม 2566)ประจำปี 2566

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (กุมภาพันธ์ 2566)ประจำปี 2566

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (มีนาคม 2566)ประจำปี 2566

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (เมษายน 2566)ประจำปี 2566

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (พฤษภาคม 2566)ประจำปี 2566

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (มิถุนายน 2566)ประจำปี 2566

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (กรกฏาคม 2566)ประจำปี 2566

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (สิงหาคม 2566)ประจำปี 2566

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (กันยายน 2566)ประจำปี 2566
……………………………………………………………………………………………………….

งบทดลองประจำเดือน ประจำปี 2567

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (ตุลาคม 2566)ประจำปี 2567

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (พฤศจิกายน 2566)ประจำปี 2567

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (ธันวาคม 2566)ประจำปี 2567

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (มกราคม 2567)ประจำปี 2567
งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (กุมภาพันธ์ 2567)ประจำปี 2567

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (มีนาคม 2567)ประจำปี 2567

งบทดลองประจำเดือน ประจำงวด  (เมษายน 2567)ประจำปี 2567

Spread the love