สมัครงานออนไลน์

(06/01/2566) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหนน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ / ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

(30/11/2565) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ/นักกิจกรรมบำบัด/เจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/พนักงานประจำห้องยา/ผู้ช่วยทันตแพทย์/พนักงานประจำห้องทดลอง/พนักงานประกอบอาหาร

(01/11/2565) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ/พนักงานพัสดุ/พนักงานบัตรรายงานโรค/พนักงานประกอบอาหาร

(17/10/2565) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(01/09/2565) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(23/08/2565) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , พนักงานบริการ

(01/07/2565) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

(01/07/2565) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่ง พนักงานบริการ และ ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค

(02/06/2565) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ พนักงานขับรถยนต์

(18/05/2565) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

(11/05/2565) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ

(20/04/2565) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 

Spread the love