แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2561 นั้น บัดนี้ทางโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จึงขอแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้พร้อมวันเวลารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

download เอกสาร

Spread the love