อบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ”ทีมงานกับการทำงานบริการอย่างมีความสุข”

ดูภาพกิจกรรม รุ่นที่1

ดูภาพกิจกรรม รุ่นที่2

ดูภาพกิจกรรม รุ่นที่3

ดูภาพกิจกรรม รุ่นที่4

ดูภาพกิจกรรม รุ่นที่5

 

 

Spread the love