รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง และ ตำแแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม

รับสมัครสอบคัดเลือกบ

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และ ตำแแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด

รับสมัครสอบคัดเลือกบ

Read more

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมนน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี

ประกวดราคาเช่าเครื่อ

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา

ประกาศเผยแพร่แผนการเ

Read more

ประกาศรับสมัครงานเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป และ ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร

ประกาศรับสมัครงานเพื

Read more