ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ประกาศแผนการจัดซื้อจ

Read more

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ประกาศแผนการจัดซื้อจ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้สอบค

Read more