ประกาศรับสมัครงานเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด

ประกาศรับสมัครงานเพื

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้นักกายภาพบำบัด และ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more