ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ด้วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา          อัตราค่าจ้างต่อวันหรือเวรละ 750.- บาท ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 30 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30    (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครงานได้ด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

download เอกสาร

Spread the love