ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

Spread the love