รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

กลุ่มการพยาบาล

  1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้           จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มงานทันตกรรม

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์                       จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 17 มกราคม 2566

เอกสาร Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โทร 044-861700 ต่อ 756,773 ในเวลาราชการ
หรือ สามารถสมัครงานทาง Online ได้ที่เว็บ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ สมัครงานออนไลน์

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว