รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง และ ตำแแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก กลุ่มภารกิจด้านการบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

ค่าจ้างวันละ 720 บาท

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก กลุ่มภารกิจด้านการบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

ตำแแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา

ค่าจ้างวันละ 340 บาท

กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจด้านการบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

ตำแแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา

ค่าจ้างวันละ 340 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน – 20 กันยายน 2566

เอกสาร Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โทร 044-861700 ต่อ 756,773 ในเวลาราชการ

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว