ขออนุมัติเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภท สิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ –>  

2. .แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ –>  

ประกาศแนววทาง การยืมแบบคงรูป บันทึกแนวทางการปฏิบัติ ใบยืมพัสดุคงรูป ผังยืมพัสดุคงรูป

 

ประกาศแนววทาง การยืมแบบสิ้นเปลือง บันทึกแนวทางการปฏิบัติ ใบยืมพัสดุสิ้นเปลือง ผังยืมพัสดุสิ้นเปลือง

Spread the love