ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค และตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรับสมัครสอบคัด

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และพนักงานเภสัชกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ราวัน)ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม

ตำแหน่งพนักงานขับรถย

Read more