กีฬาสัมพันธ์ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ และงานปีใหม่ 63

ภาพกิจกรรม 1

ภาพกิจกรรม 2 

Cr.ช่างภาพมด

ภาพกิจกรรม 3

Cr.ช่างภาพตุ้ย

ภาพกิจกรรม 4

Cr.ช่างภาพโหน่ง

 

Spread the love