ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง, พนักงานเภสัชกรรม ,พนักงานพิมพ์

ด้วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา , พนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา และพนักงานพิมพ์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างต่อวันหรือเวรละ 310 บาท ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30  (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครงานได้ด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป        โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

download เอกสาร

Spread the love