พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12-08-63

ดูภาพกิจกรรม

Spread the love