รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.บันทึกขออนุมัติเผยแพร่

>>>  MEMO Procurement Report

2.รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

>>>  Report of the analysis of the results of the procurement


Spread the love