ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน)

ตำแหน่งที่รับสมัคร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
1.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างวันละ         340     บาท
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 พฤษภาคม 2566
เอกสาร Download
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
044-861700-3 ต่อ 756,773ในเวลาราชการ

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว