รับตรวจเยี่ยม PCC จากสาธารณสุขนิเทศก์เขต9 16-11-59

img_7801

ดูภาพกิจกรรม

Spread the love