ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดชื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เผยแพร่แผนการจัดซื้อ

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานประจำตึก พนักงานเภสัชกรรม

ประกาศ รายชื่อผู้มีส

Read more

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ จังหวัดชัยภูม

Read more

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบร

Read more

ประกวดราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการชนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาประกวดราคา

Read more