ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เทคนิคการแพทย์

ขยายเวลารับสมัครออกไปอีกจนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น.
Download ขยายเวลารับนักเทคนิคการแพทย์

Spread the love