แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือนๆ ละ 6,552 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561 นั้น

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามเอกสารแนบท้าย

Download เอกสาร

Spread the love