ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2561 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 นั้น เนื่องจากยังไม่มีผู้สมัคร ทางโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครงานได้ตนเองได้ ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download เอกสาร

Spread the love