ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • ชื่อโครงการ เหมาบริการรักษาความปลอดภัย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>> รักษาความปลอดภัย 2562

Spread the love