ขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเก็บเงิน

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเก็บเงิน จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 22 มิถุนายน 2561 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นั้น เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อย ทางโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครงานได้ตนเองได้ ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download เอกสาร

Spread the love