ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg Evohaler ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg Evohaler ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ — > ป 11 Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg Evohaler

Spread the love