ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง เมื่อวันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2561 และได้สอบข้อเขียนและภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 แล้วนั้น บัดนี้ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายลเอียด ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

 

Spread the love