ประกาศรับสมัครงานเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรับสมัครงานเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ      จำนวน 4 อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18  – 22 ธันวาคม 2566

เอกสาร Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โทร 044-861700 ต่อ 756,773 ในเวลาราชการ

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว