ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง  P611200019849
 ชื่อโครงการ  จ้างปรับปรุงติดตั้ง จำนวน 2 รายการ (ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 300 กิโลวัตต์ และจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดอินเวอร์เตอร์ จำนวน 65 ชุด
 งบประมาณ 15,555,300.- บาท
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน 12/2561
วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561
 ไฟล์แนบ   แผนจัดซื้อ  พ.ศ. 2562

 

Spread the love