หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรายรมราชชนนี (พอ.สว) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ 22-07-63

ดูภาพกิจกรรม

Spread the love