ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างต่อวันหรือเวรละ 350 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30  (เว้นวันหยุดราชการ) และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แล้วนั้น จึงขอแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

download เอกสาร

Spread the love