ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารDownload

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว