ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (รายวัน) ตามเอกสารแนบ

Spread the love