ขยายเวลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ตามที่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ  ตามเอกสารแนบ

Spread the love