ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน 10 เครื่อง โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารDownload

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว