เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง  P62020027043
 ชื่อโครงการ  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อทหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  จำนวน 1 คัน
 งบประมาณ  722,000.- บาท
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน 03/2562
วันที่ประกาศ  25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 ไฟล์แนบ   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

Spread the love